Cuplikan Kesaksian

Jika Anda adalah peserta PESTA dan mendapat berkat lewat mengikuti kelas-kelas yang kami adakan, kenapa tidak menuangkannya dalam tulisan dan mengirimkan kesaksian Anda tersebut kepada kami?

Kesaksian Anda tersebut dapat berisi tentang: Berkat-berkat rohani yang diterima selama mengikuti kursus PESTA, Dalam hal apa kursus PESTA membantu Anda bertumbuh secara rohani dan Bagaimana kursus ini menolong pelayanan Anda, bila ada boleh memberikan contoh konkritnya.

Kirimkan kesaksian Anda ke: kusuma(at)in-chirst.net

    Query failed