PPB

 Informasi COVID-19 untuk orang Kristen ada di:corona.sabda.org

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA

Kanon Perjanjian Baru

Tentang masing-masing kitab Perjanjian Baru sudah didapatkan kesimpulan. Namun, masih ada pertanyaan lain: bagaimana Perjanjian Baru itu sendiri sebagai kumpulan tulisan telah terjadi? Siapa yang mengumpulkan tulisan-tulisan itu dan atas dasar apa? Lingkungan macam apa yang mendorong penyusunan suatu daftar, atau kanon, dari kitab-kitab yang berwibawa?

Taxonomy upgrade extras: 
Kategori: 

Negeri Para Leluhur

Allah menyatakan kepada para bapa leluhur kebijakan penaklukan Israel. Sejarah Alkitab terus berkisar keliling kota-kota, daerah- daerah, dan tempat-tempat suci di mana bapa-bapa leluhur itu tinggal dan beribadah. Tuhan memerintah kepada Abraham, "Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan Kuberikan negeri itu" (Kej. 13.17). Sebelum mereka dapat menguasai Kanaan, bapa-bapa leluhur menaati perintah itu dan dengan iman mengambil negeri tersebut untuk keturunan mereka.

Taxonomy upgrade extras: 
Kategori: 

Pendidikan

Orang Israel menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka. Pendidikan itu mencakup pelajaran agama dan juga pelatihan dalam berbagai keterampilan yang akan mereka perlukan dalam dunia sehari-hari. Mereka adalah bangsa yang bertani, jadi hanya para pemimpin agama diajar membaca dan menulis.

Taxonomy upgrade extras: 
Kategori: 

Pages